Sản phẩm : Bu lông cường độ cao
Bulông ASTM A490M
Bu lông ASTM - A325M
Vòng đệm - ASTM F436M
SHEAR CONNECTOR
DIN 933 HEXAGON HEAD BOLTS
DIN 934 & DIN 125A
|| Trang đầu | Trang trước | 1 - | Trang sau | Trang cuối ||